Instruccions per fer la Comanda

LLIBRES RECICLATS DE BATXILLERAT:

 

Els alumnes que desitgin acollir-se a la opció que vàrem posar en marxa el curs passat de llibres reciclats, hauran d’accedir a la web seguent: iddink.cat