Amb aquest projecte iniciem una nova era en la nostra entitat. La col·laboració rebuda per part d’ associacions, empresariat, i famílies, ens ha portat a crear #BeRapita.

Aquest projecte neix de la necessitat detectada el passat curs escolar en que es varen detectar més de 40 alumnes d’ESO que no disposaven de llicència per als seus llibres digitals. Amb el conseqüent problema per l’alumne, que veu com no pot seguir el ritme d’ensenyament dels companys, doncs no disposa de mitjans per a seguir les explicacions del docent, i el problema que quasi un 10% de l’alumnat no disposés de mitjans (llicències digitals, connexió wifi al domicili, i fins i tot no disposar d’ordinador portàtil) per a seguir les classes.

Que es va fer? Doncs parlar amb el departament de serveis social de la nostra ciutat i es va activar un protocol de consulta (cumplint LOPD) per detarminar qui tenia una necessitat real, llavors es va decidir ajornar el pagament d’aquestes llicencies en quotes assumibles a les famílies vulnerables. És a dir pagar poc a poc però pagar com la resta de famílies.

No podem deixar ningú enrera. I menys si és exclusivament per motius estrictament económics i no per deixadessa o abandó escolar.

La nostra entitat, va demanar una reunió posteriroment al centre en la que vàrem convocar a la regidora d’ensenyament i a la regiduria de serveis socials per a tractar aquest problema.

Dissortadament no hi ha mitjans públics per a resoldre o minimitzar aquest greu problema, primen altres necessitatsmés bàsiques . I va ser la nostra entitat la que va pactar diferents opcions, de manera personalitzada, amb cadascuna de les families afectades per la «bretxa digital/social»

Seguim sense mitjans públics per tractar aquest problema, i, comentant aquesta situació amb diferents agents socials de la població, va sorgir la idea de perqué no col·laborar econòmicament en la creació de Beques Rapitenques, que permetin ajudar a resoldre el problema. La resposta de la societat rapitenca segur serà unànim: som un poble solidari i generós. I no volem que cap alumne es quedi despenjat per manca de mitjans.

Així neix #BeRapita que pronunciat en català, significa Bé Rapita i que pronunciat en anglés, ha de soposar un motiu d’orgull de Ser Rapitenc.

Si sou una família de l’Institut Els Alfacs podeu col·laborar en el moment de la compra de llibres aportant a partir d’un euro, incorpora a la teva compra una ajuda.

I si ets un comerç, empresa o autònom pots entrar a la web http://garmar.net i comprar una ajuda de l’import que vulguis.

O altrenativament pots fer una transferencia al AFA indicant el vostre nom comercial.

Compte: ES72 2100 0140 9602 0056 3013

La relació d’empreses i comerços col·laboradors sortiran relacionats a la nostra web.

I pensem que els alumnes del nostre Institut Els Alfacs han de pensar en com retornaran l’ajuda rebuda, consumint en el comerç local o realitzant un treball de compensació tant aviat tinguin la oportunitat.

Moltes Gràcies.